Bildene i denne posten er tatt på Finnfjord smelteverk under Sosiologforeningens industriromantiske utflukt lørdag 9.mai.2009. Tusen takk til Toini Løvseth og vedlikeholdssjef Vanja Eilertsen for svært interessant omvisning og foredrag.
Professor i Sosiologi og vernesko.

-