Verdiskapning, liv, aktivitet, jobb - vakkert.
Vante folk lager god mat.
-