Tolvte post
Sterke symbolerGleder seg til to mil i minus 8.